Geleneklerimize bağlı kalarak, yeniliklere açık olmak.

Mimari teknik ve tasarımımızla, imza niteliğinde özgün projeler inşa etmek.

İnsana, çevreye ve yasalara saygıyı ön planda tutarak, etik kurallar içinde hareket etmeyi temel prensip olarak benimsemek.

Ortaklıklarında, projelerinde memlekete faydalı olma amacını, maddi değer sağlama amacının üzerinde tutarak topluma, toplumun kültür ve değerlerinde faydalı olabilmek.